Privacyverklaring voor kopers, websitebezoekers en geïnteresseerden

Introductie:

Wij verwerken je persoonsgegevens en leggen je in deze verklaring uit waarom en hoe we dat doen en hoe we zorgen dat dit veilig gebeurt. Ook leggen we je uit wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Wanneer je een ticket voor show hebt gekocht of hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief sturen wij je graag informatie die mogelijk relevant voor jou is. We zullen je voornamelijk informeren via e-mail maar kunnen daarvoor ook gewone post, WhatsApp of onze sociale media gebruiken. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor onze nieuwsbrief door middel van de ‘afmelden’-knop onderaan de nieuwsbrief.

One NL BV (hierna Wij/Ons genoemd), gevestigd aan Turnhoutplantsoen 150, 1066NX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring.  Medewerkers van One NL BV hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens in zoverre dit nodig is voor het afgesproken doel en binnen het kader van hun werk.

Contactgegevens: info@onedemusical.com

Persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ordergegevens
 • IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijswebsite, browsergedrag en/of app-gebruik als je onze websites bezoekt of onze nieuwsbrieven opent.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wijze van verkrijging:

We verzamelen je persoonsgegevens uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld wanneer je een ticket voor onze voorstelling koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of onze website(s) bezoekt.

Wanneer je ons belt, e-mailt of via sociale media benadert kunnen we persoonsgegevens opslaan.  We kunnen ook opnames maken van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden of ter voorkoming of bestrijding van fraude.

De (online) verkoop van onze tickets wordt uitgevoerd door onze ticketingpartner, Eventim Nederland.  Je kunt daar uitsluitend kopen door gebruik te maken van een Eventim account of door er één aan te maken. Eventim is verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Omdat je via Eventim een ticket koopt dat toegang geeft tot onze voorstelling verstrekt Eventim ons persoonsgegevens zodat wij weten wie onze klant is en wij onze diensten kunnen uitvoeren. We verwerken ook persoonsgegevens die je ons zelf hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het gebruik van onze website of bij het aanmelden voor de ontvangst van informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken maar kunnen incidenteel persoonsgegevens van jou ontvangen die een indicatie van godsdienst, levensovertuiging of gezondheid kunnen geven:

 • godsdienst of levensovertuiging (een mogelijke indicatie door een doorgegeven maaltijdvoorkeur)
 • gezondheid (een mogelijke indicatie door het bestellen van een zitplaats voor mindervaliden)

Onze website en dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onedemusical.nl, dan verwijderen wij, als dit juist is, deze informatie.

Doel en grondslag van onze verwerkingen:

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je goederen en diensten te leveren cq jou en je medebezoekers toegang te kunnen bieden;

Grondslag: uitvoering van onze overeenkomst met jou

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Grondslag: uitvoering van onze overeenkomst met jou

 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Grondslag: uitvoering van onze overeenkomst met jou

 • Om je onze nieuwsbrief, gerelateerde aanbiedingen of uitnodiging tot deelname aan een klantonderzoek te kunnen verzenden;

Grondslag: ons gerechtvaardigde belang onze kopers te informeren en ons aanbod te verbeteren

 • Om je gedrag op de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Grondslag: ons gerechtvaardigde belang om ons aanbod te verbeteren

 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Grondslag: voldoen aan onze wettelijke plichten

 • Als je toestemming/opt in hebt gegeven om je persoonsgegevens voor de daarbij vermelde doelen.

Grondslag: Toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn:

Wij bewaren  je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je ons toestemming voor de verwerking hebt gegeven verwijderen we je gegevens niet tenzij je de gegeven toestemming weer intrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan een andere partij indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. One NL BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In geval van juridische overdracht van het eigendom van ons bedrijf of een fusie zullen we de persoonsgegevens verstrekken aan de nieuwe eigenaar c.q. het fusiebedrijf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

One NL BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media.

Uitoefenen van jouw rechten, persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onedemusical.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Als je een vraag of opmerking hebt over onze verwerking van jouw gegevens horen we dat graag van je en zoeken samen naar een oplossing maar we wijzen je er ook op dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

One NL BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons info@onedemusical.nl.

Versie 11 maart 2021.